Sťažnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Kontaktná osoba

E-mail
Telefón

Voči komu sťažnosť smeruje (ak taká osoba je)*

Časové obdobie, kedy problém nastal*

Predmet sťažnosti (čo sa stalo)*

Opis sťažnosti (prípadné doplňujúce informácie)*