Nahlásenie korupcie

E-mail

Osoba podozrivá z korupcie*

Časové obdobie, kedy ku korupčnému správaniu došlo*

Čo je predmetom korupcie*

Opíšte priebeh korupčného správania*

Boli prítomné ďalšie osoby

 Áno Nie

Nahlasujete korupciu za niekoho iného

 Áno Nie

Príloha (prípadné dokumenty podporujúce Vaše tvrdenie)

Opíšte ako podporuje dokument v prílohe Vaše podanie tvrdenie