2% z Vašich daní

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení spolupracovníci, priatelia EFKO, OZ a Psychiatrickej nemocnice v Hronovciach

Blíži sa obdobie, kedy máme možnosť poukázať 2% z našich daní niektorej z neziskových organizácií a tak podporiť ich aktivity. V tomto období sa každý z nás môže rozhodnúť na aký konkrétny účel sa využijú 2% z jeho daní. Príspevok pre Vás neznamená žiadny ďalší výdavok, keďže dane ste už v roku 2017 štátu odviedli.

Oslovujeme Vás preto s prosbou o poukázanie 2% z dane Občianskemu združeniu EFKO OZ.

Občianske združenie EFKO OZ sa svojimi aktivitami snaží prispievať k prekonaniu tabuizovania problematiky psychiatrických ochorení, odstraňovaniu diskriminácie psychosociálne stigmatizovaných ľudí a pomáhať ich návratu do aktívneho života.

EFKO OZ úzko spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou Hronovce. Táto spolupráca je umožnená aj Vaším príspevkom vo forme 2% z dane. Aj vďaka takejto Vašej pomoci sú zabezpečované aktivity prispievajúce ku skvalitňovaniu služieb poskytovaných našim pacientom, skrášľovaniu prostredia našej nemocnice atď..

Prosíme Vás preto, aby ste zvážili možnosť poukázať 2% z Vašich daní EFKO OZ.

Ďakujeme

V Hronovciach, 7. február 2018

Rada OZ EFKO

V prípade kladného rozhodnutia kontaktujte mzdové oddelenie PN Hronovce, ktoré Vám poskytne všetky potrebné tlačivá a informácie.

Naše kontaktné údaje aj na webovej stránke PNH v sekcii OZ EFKO

Názov súboru Popis Súbory na stiahnutie
Poučenie k vyplneniu vyhlásenia FO Tlačivá k poukázaniu 2% Stiahnuť súbor
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane FO Tlačivá k poukázaniu 2% Stiahnuť súbor
Potvrdenie o zaplatení 2% dane Tlačivá k poukázaniu 2% Stiahnuť súbor