Aktuálne informácie

Vzdelávanie – klinická psychológia

Uverejnené: 29.11.2017

Psychiatrická nemocnica Hronovce zabezpečuje praktickú zložku vzdelávania v akreditovanom špecializačnom študijnom programe v zdravotníckom povolaní psychológ – v špecializačnom odbore klinická psychológia. Bližšie informácie:  personálne oddelenie, Ing. I. Csudaiová, 036/7577295, 0917686207, ildiko.csudaiova@pnh.sk.

Celá správa

Návštevné hodiny

Dodržiavajte prosím návštevné hodiny pre jednotlivé lôžkové oddelenia.

Streda: 13:00 – 16:00
Sobota: 13:00 – 16:00
Nedeľa: 09:00 – 11:30 a 13:00 – 17:00

Manažment kvality

Rozvíjame a zdokonaľujeme strategické riadenie a manažment kvality na najmodernejších princípoch podľa normy EN ISO 9001:2008.

Lekár bez špecializácie

Uverejnené: 28.11.2017

Naša nemocnica plánuje prijať ďalších lekárov. Viac info…

Celá správa

Folklórne popoludnie

Uverejnené: 26.10.2017

„Dovoľte, aby som medzi nami dnes privítala folklórnu skupinu,  ktorá nesie názov Čakanka. Dedinka v ktorej pôsobí nesie skoro rovnaký názov a volá sa Čaka…“ Týmito slovami sme na mesačnom októbrovom podujatí pre našich pacientov privítali mimoriadnych hostí, ktorí v hojnom počte prišli medzi nás, aby nás rozveselili a pochválili sa ukážkami z ich tradičnej čačianskej folklórnej kultúry, zvykov a tradícií. […]

Celá správa