Používateľ

Dôležité telefónne čísla

Spojovateľka:
+421 (0)36 7577200

Fax:
+421 (0)36 7577292

Sekretariát riaditeľa:
+421 (0)36 7577201

Vitajte...

...na internetových stránkach Psychiatrickej nemocnice Hronovce. Naša nemocnica je jednou z piatich psychiatrických nemocníc na Slovensku. Psychiatrická nemocnica Hronovce má nadregionálny charakter keďže 20% pacientov prichádza z iných regiónov. Na 310 lôžkach je každoročne hospitalizovaných viac ako 1600 pacientov.

Na stránkach nájdete množstvo informácií týkajúcich sa nemocnicou poskytovaných služieb, ktoré sa budú priebežne dopĺňať. Hlavným cieľom stránok Psychiatrickej nemocnice Hronovce je zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre pacientov, respektíve ich rodinných príslušníkov. Stránky nemocnice nám umožňujú vzájomnú interakciu s Vami. Tešíme sa na Vaše námety, otázky, pripomienky a príspevky, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

Aktuálne informácie

  • Malý operný recitál

    Nevšedné a ojedinelé podujatie v našej nemocnici, ktoré sa vďaka vzácnym vystupujúcim hosťom – opernému spevákovi a hudobníkovi Romanovi Krškovi a známej slovenskej klaviristke Jany Nagy-Juhász, ale i vďaka krásnemu počasiu prenáramne vydarilo....

  • Tanečná zábava - Juliáles

    Rehabilitačné oddelenie zorganizovalo pre našich pacientov aj v tomto roku tanečnú zábavu – Juliáles, ktorej sa zúčastnili pacienti z celej nemocnice. Živá hudba...

  • Western v Nýrovciach

    V rámci tretieho ročníka Westernovej Hobby ligy (WHL) sa v nedeľu 8.6. konal Nýrovský Westernový Pohár. Disciplíny Reining Open sa zúčastnil aj náš hipológ Milan Zelka...