Používateľ

Dôležité telefónne čísla

Spojovateľka:
+421 (0)36 7577200

Fax:
+421 (0)36 7577292

Sekretariát riaditeľa:
+421 (0)36 7577201

Vitajte...

...na internetových stránkach Psychiatrickej nemocnice Hronovce! Naša nemocnica je jednou z piatich psychiatrických nemocníc na Slovensku. Psychiatrická nemocnica Hronovce má nadregionálny charakter keďže 20% pacientov prichádza z iných regiónov. Na 310 lôžkach je každoročne hospitalizovaných viac ako 1600 pacientov.

Na stránkach nájdete množstvo informácií týkajúcich sa nemocnicou poskytovaných služieb, ktoré sa budú priebežne dopĺňať. Hlavným cieľom stránok Psychiatrickej nemocnice Hronovce je zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre pacientov, respektíve ich rodinných príslušníkov. Stránky nemocnice nám umožňujú vzájomnú interakciu s Vami. Tešíme sa na Vaše námety, otázky, pripomienky a príspevky, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

Aktuálne informácie

 • Maškarný ples 2015

  V našej nemocnici sa Fašiangy slávia každoročne už niekoľko desaťročí. Rehabilitačné oddelenie tradične pripravuje a realizuje maškarný ples pre pacientov a klientov Podporovaného bývania pri PNH...

 • Členovia úseku ošetrovateľstva PNH na medzinárodných podujatiach

  Dňa 21. januára 2015 Budapeštianske Národné Psychiatrické a Adiktologické Centrum hostilo profesionálov a záujemcov na multidisciplinárnom fóre z oblasti adiktológie. Na základe členstva v MPT (maďarskej psychiatrickej spoločnosti) som sa aktívne mohla zúčastniť tohto podujatia. Prítomní so záujmom počúvali príspevky o práci multidisciplinárneho tímu

 • Výrobky šikovných rúk našich pacientov na vianočných trhoch

  Za vianočnou atmosférou už netreba chodiť do veľkých miest.
  Vianočné trhy sú stále populárnejšie. Dôkazom je ich čoraz častejšie organizovanie už nielen v mestách, ale aj v obciach. Výnimkou nie je ani obec Hronovce....