Aktuálne informácie

Tradičný výlet – podujatie pre našich pacientov

Uverejnené: 13.9.2016

V tomto roku sme navštívili neďaleké kúpeľné mesto Štúrovo. Toto malebné mestečko leží na brehu rieky Dunaj. Na druhej strane rieky na návrší, ktoré je viditeľné zo širokého okolia tejto rovinatej oblasti, sa týči Ostrihomská bazilika. Ide o tretí najväčší kostol v Európe. Bazilika za začala stavať na podnet slovenského arcibiskupa Alexandra Rudnaya v roku 1822 […]

Celá správa

Návštevné hodiny

Dodržiavajte prosím návštevné hodiny pre jednotlivé lôžkové oddelenia.

Streda: 13:00 – 16:00
Sobota: 13:00 – 16:00
Nedeľa: 09:00 – 11:30 a 13:00 – 17:00

Manažment kvality

Rozvíjame a zdokonaľujeme strategické riadenie a manažment kvality na najmodernejších princípoch podľa normy EN ISO 9001:2008.

Odborná prax pre študentov psychológie 2016/2017

Uverejnené: 8.9.2016

Výkon odbornej praxe /ďalej len „prax“/ v odbore psychológia určenej pre študentov denného štúdia jednoodborovej psychológie je možný i v akademickom roku 2016/ 2017. V záujme zabezpečenia a pružnej organizácie praxe by sme Vás chceli oboznámiť s nasledovnými podmienkami. Prax je možné realizovať v priebehu septembra až júna, z kapacitných dôvodov maximálne pre dvoch študentov za mesiac, individuálne. Podmienkou zo strany […]

Celá správa

Oznámenie

Uverejnené: 9.8.2016

Vedenie Psychiatrickej nemocnice Hronovce oznamuje, že zabezpečilo vyšší komfort pre našich pacientov v klimatizovaných priestoroch našej nemocnice. Vedenie PNH

Celá správa