Používateľ

Dôležité telefónne čísla

Spojovateľka:
+421 (0)36 7577200

Fax:
+421 (0)36 7577292

Sekretariát riaditeľa:
+421 (0)36 7577201

Vitajte...

...na internetových stránkach Psychiatrickej nemocnice Hronovce. Naša nemocnica je jednou z piatich psychiatrických nemocníc na Slovensku. Psychiatrická nemocnica Hronovce má nadregionálny charakter keďže 20% pacientov prichádza z iných regiónov. Na 310 lôžkach je každoročne hospitalizovaných viac ako 1600 pacientov.

Na stránkach nájdete množstvo informácií týkajúcich sa nemocnicou poskytovaných služieb, ktoré sa budú priebežne dopĺňať. Hlavným cieľom stránok Psychiatrickej nemocnice Hronovce je zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre pacientov, respektíve ich rodinných príslušníkov. Stránky nemocnice nám umožňujú vzájomnú interakciu s Vami. Tešíme sa na Vaše námety, otázky, pripomienky a príspevky, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

Aktuálne informácie

  • Tanečná zábava - Juliáles

    Rehabilitačné oddelenie zorganizovalo pre našich pacientov aj v tomto roku tanečnú zábavu – Juliáles, ktorej sa zúčastnili pacienti z celej nemocnice. Živá hudba...

  • Western v Nýrovciach

    V rámci tretieho ročníka Westernovej Hobby ligy (WHL) sa v nedeľu 8.6. konal Nýrovský Westernový Pohár. Disciplíny Reining Open sa zúčastnil aj náš hipológ Milan Zelka...

  • Úspech v rebríčku hodnotenia nemocníc

    S potešením si dovoľujeme zdieľať správu o umiestnení našej v rebríčku hodnotenia spokojnosti pacientov zdravotnej poisťovne Dôvera. Prieskumu sa zúčastnilo 3500 pacientov, ktorí hodnotili svoju spokojnosť s pobytom v nemocnici známkami 1-5 ako v škole. Naša nemocnica sa umiestnila medzi najlepšími vo svojej kategórii