Používateľ

Dôležité telefónne čísla

Spojovateľka:
+421 (0)36 7577200

Fax:
+421 (0)36 7577292

Sekretariát riaditeľa:
+421 (0)36 7577201

Vitajte...

...na internetových stránkach Psychiatrickej nemocnice Hronovce! Naša nemocnica je jednou z piatich psychiatrických nemocníc na Slovensku. Psychiatrická nemocnica Hronovce má nadregionálny charakter keďže 20% pacientov prichádza z iných regiónov. Na 310 lôžkach je každoročne hospitalizovaných viac ako 1600 pacientov.

Na stránkach nájdete množstvo informácií týkajúcich sa nemocnicou poskytovaných služieb, ktoré sa budú priebežne dopĺňať. Hlavným cieľom stránok Psychiatrickej nemocnice Hronovce je zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre pacientov, respektíve ich rodinných príslušníkov. Stránky nemocnice nám umožňujú vzájomnú interakciu s Vami. Tešíme sa na Vaše námety, otázky, pripomienky a príspevky, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

Aktuálne informácie

 • Dňa 13.4.2015 u nás privítame skupinu sokoliarov z Považskej Bystrice

  V pondelok popoludní o 13.30hod. budeme svedkami predstavenia sokoliarskej skupiny FALCONARII.

  Takto sme zvolávali všetkých pacientov našej nemocnice na nevšedné a zaujímavé predstavenie s nádhernými dravými operencami, ktoré sa uskutočnilo na športovom ihrisku PNH v popoludňajších hodinách.

 • Posledná rozlúčka

  Posledná rozlúčka

  Vážení kolegovia, spolupracovníci, vážení zamestnanci!

  S pocitom hlbokého smútku Vám oznamujeme, že dňa 13.4.2015 zomrel vo veku 89 rokov náš bývalý zamestnanec MUDr. Milan Zdráhal, lekár FRO...

 • Maškarný ples 2015

  V našej nemocnici sa Fašiangy slávia každoročne už niekoľko desaťročí. Rehabilitačné oddelenie tradične pripravuje a realizuje maškarný ples pre pacientov a klientov Podporovaného bývania pri PNH...