Používateľ

Dôležité telefónne čísla

Spojovateľka:
+421 (0)36 7577200

Fax:
+421 (0)36 7577292

Sekretariát riaditeľa:
+421 (0)36 7577201

Vitajte...

...na internetových stránkach Psychiatrickej nemocnice Hronovce! Naša nemocnica je jednou z piatich psychiatrických nemocníc na Slovensku. Psychiatrická nemocnica Hronovce má nadregionálny charakter keďže 20% pacientov prichádza z iných regiónov. Na 310 lôžkach je každoročne hospitalizovaných viac ako 1600 pacientov.

Na stránkach nájdete množstvo informácií týkajúcich sa nemocnicou poskytovaných služieb, ktoré sa budú priebežne dopĺňať. Hlavným cieľom stránok Psychiatrickej nemocnice Hronovce je zlepšenie kvality poskytovaných služieb pre pacientov, respektíve ich rodinných príslušníkov. Stránky nemocnice nám umožňujú vzájomnú interakciu s Vami. Tešíme sa na Vaše námety, otázky, pripomienky a príspevky, za ktoré Vám vopred ďakujeme.

Aktuálne informácie

 • Reportaž o hipoterapií

  Vďaka dlhoročnej praxi v hipoterapii oslovil nemocnicu pred pár mesiacmi Rozhlas a televízia Slovenska. Zaujalo ich hlavne Psychoterapeutické jazdenie, z ktorého odvysielali reportáž v relácii Cesta. Jej záznam môžete nájsť v archíve RTVS zo soboty 24.10.2015. Prajeme príjemný zážitok

 • Tradičný výlet

  Tradičný výlet, ktorý sa uskutočnil dňa 3.septembra 2015. V tomto roku sme sa vybrali do obce Salka pri Štúrove, kde si pacienti mohli pozrieť „Dom ľudových tradícií“, prezentáciu života, kultúry a tradícií našich predkov.

 • Vystúpenie žiakov ZUŠ zo Želiezoviec

  A opäť k nám zavítali malí hudobní, spevácki a taneční umelci, žiaci zo Základnej umeleckej školy zo Želiezoviec.

  Škola vznikla v roku 1985 ako Ľudová škola umenia...